Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chody a pohyb koně

3. 7. 2008

Chůze

ČTYŘDOBÝ CHOD

V každém okamžiku chůze má kůň tři nohy na zemi a jednu ve vzduchu.Slyšíme  při ní čtyři údery kopyt v pravydelných intervalech.Odtud bylo odvozeno pojmenování- čtyřdobý chod. Pohyb při chůzi začíná vykročením zadní nohy, následuje přední na téže straně těla,potom druhé zadní a zbývající přední. Např.Levá zadní, levá přední ,pravá zadní a pravá přední.

 

 

fgaefbf     

 

Klus

DVOUDOBÝ CHOD

¨Při klusu se vždy zvedají dvě protější(diagonální) přední a zadní končetina.Sluchem tak rozeznáváme dvoudobý klapot kopyt.Při dopadu končetin na zem nese celou hmotnost zvíře vždy opačná přední a zadní noha. Snažíme-li odhalit kulhavost uvedeme koně do klusu  a vadu snadno odhalíme.

 

hjjjh

 

Cval

TŘÍDOBÝ CHOD

Při cvalu, to je po rychlém pohybu koně, se dotýkají země vždy dvě diagonální končetiny, zatím co zbylé dvě dopadají na zem odděleně.Sluchem tak můžeme rozpoznat třídobý klapot kopyt.Za přední končetinou se zvedá vždy protější zadní, pak následují zdylé dvě společně. V tomto okamžiku se kůň nedotýká země žádnou končetinou.

 

jgh

 

Trysk

ČTYŘDOBÝ CHOD

Pohyb končetin při tryku vykazuje  obdobné schéma jako při cvalu.Rozdíl je však v tom, že protější párové končetiny se nedotýkají země ve stejném okamžiku.Zadní dopadá na zem dříve než přední,čím vzniká čtyřdobý zvuk.Ve cvalu i trysku mění kůň přední nohu, kterou vykračuje jako první.

 

Trysk